تبلیغات
بزرگترین منطقه برای نقد و رمز و دانلود بازی - نقد بازی نبرد آفریقا
خوش آمدید

                    

با کمک این بازی شما می توانید در جنگ نیروهای متفقین و متحدین در قاره آفریقا حضور داشته باشید. بازی کاملا واقعی وزیبا است که همراه با انواع خودروهای جنگی  - هواپیما - وسایل نقلیه  - تانک ها- توپ ها- نیروهای پیاده نظام و... می باشد شخصیت ها به صورت کاملا واقعی ومراحل بازی وحتی تعداد نیروها به کمک شواهد باقی مانده و شاهدان عینی کاملا واقعی طراحی شده است و... 

این بازی براساس شبیه سازی دقیق ازجنگ جهانی دوم درمنطقه افریقا طراحی شده است. بطوریکه جزئیات مناطق ومسیرها براساس نقشه های به جامانده از جنگ به طور کامل شبیه سازی شده اند.ازدیگر موارد جالب دربازی استفاده از تانک هایی می باشد که درجنگ آفریقا استفاده شده بود.این تانک ها که بعضی ازآن ها جزء سلاح های مخفی وپیشرفته نیروهای متحدین به شمار می رفتند برای اولین بار درجنگ آفریقا مورد استفاده و آزمایش قرارگرفتند. طراحی ظاهری این تانک ها و نوع کارایی آن ها دقیقا متشابه نمونه اصلی و واقعی  صورت گرفته است حتی میزان آسیب پذیری و سلاح های  استفاده شده بر روی آن ها.

دراین بازی شما قادر به انتخاب ادوات جنگی و پیاده نظام با تجهیزات مختلف می باشید و درصورتی که با حالت پیش فرض وارد بازی شوید می توانید دقیقا با همان مقدار نیرویی که درزمان جنگ واقعی مورد استفاده قرارگرفته بازی کنید.تعداد و نوع این نیروها براساس گفته شاهدان عینی جنگ آفریقا و نوشته های رسمی به جا مانده ازآنان بازسازی شده است. دربخش بازی بر اساس داستان "  Story Mode " شما شاهد عملیات های نظامی ازطرف دشمن خواهید بود که منطبق بر روایات اصلی جنگ درآن منطقه بوده.حتی نوع لباس وتا حدودی میزان کارایی افراد در میدان جنگ نیز براساس همین واقعیات می باشد.

 ازمعایب بازی می توان به سرعت اجرای آن اشاره نمود.به طوریکه اگر در مراحل بالای بازی که تعداد واحد های متحرک درمیدان نبرد زیاد می شود ودر صورتی که سرعت اجرای بازی را از حد طبیعی بالاتر ببرید با مشکل روبه رو خواهید شد.

از دیگر موارد این بازی  کنترل واحد ها و ماشین آلات جنگی می باشد.در بعضی از مراحل شاهد مشکلاتی چون تحت کنترل نبودن تعدادی از تانک ها وماشین های جنگی  غنیمت گرفته شده هستیم که این مشکل  نیز در نسخه ترمیم کننده 18/1(Patch 1.18)  تاحدودزیادی رفع گردیده است.